Více informací:


Osvědčení o výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru Fyzioterapeut

(registrační číslo: 024 0152 2013)

Internetové stránky vytvořil: Novák Miroslav | Rybín Vojtěch